Twoje konto Wyloguj się
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Jak nauczyć się ustawy w 24 godziny
Podstawowe miejsce pracy -

 uczelnię, w której nauczyciel akademicki pozostaje w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.Prawo o szkolnictwie wyższym art.2.1 pkt.33

Wyszukiwana fraza:

sukces+w+pracy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 21581 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Bankowosc międzynarodowa Próba nowego podejścia

oraz wycofanie się z niego. Warto też podkreślić, że aspekt ten był dotychczas ignorowany w literaturze przedmiotu, co stanowi uzasadnienie podjęcia w tym zakresie badań, a zarazem, zdaniem autora, przesądza o wartości merytorycznej pracy. Książka ta

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Bankowość
Data utworzenia: 9 listopada 2011

Rekonstrukcja podstaw teoretycznych rachunku kosztów działań. Studium metodologiczne

Rozważany w rozprawie problem badawczy, przyjęte cele oraz postawione hipotezy determinują układ pracy oraz zastosowane w niej metody badawcze. Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów i zakończenia, w których podjęte rozważania

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Data utworzenia: 17 listopada 2011

Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe Komentarz

Niniejsza publikacja zawiera komentarz do Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz do Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentowane

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, adwokat
Data utworzenia: 1 czerwca 2012

Karnoprawna ochrona informacji niejawnych Uwagi w świetle ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych

, sprecyzowania ich normatywnego charakteru oraz zakresu zastosowania. Właściwa analiza karnoprawna przepisów art. 265 § 1-3 KK i art. 266 § 2 KK przeprowadzona została w rozdziale IV pracy. Jej przedmiotem jest klasyczna interpretacja znamion normatywnych

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 listopada 2012

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej Tradycja i nowoczesność

tradycyjnie wdrażanych koncepcji zarządzania przestrzenią informacyjną, w bibliotekach akademickich coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne możliwości jej zagospodarowania. To one sprawiają, że przeobrażeniu ulega już nie tylko warsztat pracy biblioteki

Kategoria: Różne
Data utworzenia: 1 maja 2011

English for business Marketing, promocja, reklama. Zakładanie i prowadzenie firmy. Poszukiwanie pracy. Finanse, giełda. Prawo gospodarcze. Ubezpieczenia. Logistyka. Handel/

English for Business to nowoczesny podręcznik, który krok po kroku prowadzi Czytelników po świecie biznesu, zapoznając z jego terminologią, zwyczajami i wymaganiami. Obejmuje tematykę związaną z gospodarką i rynkiem pracy, przedsiębiorczością

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, bus
Data utworzenia: 1 maja 2011

Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej

przełomie XX i XXI w. Podjęte badanie jest również próbą przeanalizowania powiązań instytucjonalnych analizowanych ugrupowań z Unią Europejską oraz próbą oceny skutków ekonomicznych tych powiązań dla poszczególnych stron. Struktura pracy została

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, badania
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 22 listopada 2012

Ubezpieczenia Społeczne 2013 Meritum

niezdolności do pracy, odszkodowanie, renta szkoleniowa, renta rodzinna, postępowanie w sprawach świadczeń, Na uwagę zasługuje również rozdział poświęcony zagadnieniom dotyczącym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej. Korzystanie z

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, 2013, a, A+++
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 19 lutego 2013

Jak tworzyć długookresową strategię dla kraju i regionu

stanowią bardzo pożyteczną lekturę dla osób pragnących wzbogacić swoje umiejętności z zakresu przygotowania studiów strategicznych na różnych poziomach”. W pracy omawia się zarazem zastosowanie tej metody na konkretnym przykładzie strategii dla Polski i

Data utworzenia: 1 maja 2011

Decydowanie publiczne Polska na tle innych państw członkowskich Unii europejskiej

państwa, rządu i podmiotów administracji. samorządowej oraz kwestie decydowania w ramach instytucji demokracji bezpośredniej. W części końcowej pracy przedstawiono charakterystykę decydowania w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, polityki zagranicznej oraz

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 27 stycznia 2012
« Poprzednia 1 … 631  |  632  |  633  |  634  |  635 … 2159 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.