Twoje konto Wyloguj się
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Jak nauczyć się ustawy w 24 godziny
Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego -

 Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego następuje w wypadku:

1) wykonywania zawodu adwokata;
2) podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania lub kancelarii notarialnej;
3) podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
2. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego następuje także z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zastosowaniu tej kary.
3. Zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego nie stosuje się wobec zatrudnionych na stanowiskach radców prawnych w organach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Uchwała rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego powinna być podjęta w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2.
5. Od uchwały, o której mowa w ust. 4, zainteresowanemu służy odwołanie do Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania.
6. Od uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zainteresowanemu służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
7. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości zainteresowanemu oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji
 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych art.28
Wyszukiwana fraza:

ochrona+prawa+do+firmy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10623 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz Stan prawny: 01/10/11

– Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3961), które wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. Książka adresowana jest zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i teoretyków w dziedzinie

Słowa kluczowe: a, A+++, adwokat, aplikant
Data utworzenia: 17 listopada 2011

Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym

Tytuł zbiorowego opracowania wyraźnie i z założenia nawiązuje do jednoznacznego brzmienia art. 32 ust. 2 Konstytucji RP zakazującego dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Celem przedstawionego opracowania jest zatem wskazanie na

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Data utworzenia: 25 listopada 2011

Przepisy karne ustawy o rachunkowości

odpowiedzialności i zasady karania za przestępstwa bilansowe, - zgodność przepisów karnych ustawy o rachunkowości z gwarancyjnymi zasadami prawa karnego, - relacje przepisów karnych ustawy o rachunkowości do przepisów bazowych prawa bilansowego.

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, A+++, autor, cechy
Data utworzenia: 4 kwietnia 2012

Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

. Mogą do niej sięgnąć sami małżonkowie, np. prowadzący przedsiębiorstwo, a także aplikanci i studenci prawa. Dr hab. Grzegorz Jędrejek – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego UKSW oraz w I Katedrze Prawa Cywilnego KUL. Autor około dwustu opracowań

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, adwokat
Data utworzenia: 2 lipca 2012

Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii

związane w zakresie publicznego prawa gospodarczego (zwłaszcza w kontekście regulacji prawa energetycznego oraz podatkowego), prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem podstaw i zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej podmiotów nielegalnie pobierających

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 28 lutego 2013

KODEKS KARNY SKARBOWY

Książka wydawnictwa Wydawnictwo C.H.Beck autorstwa dr Magdaleny Błaszczyk, dr Moniki Zbrojewskiej. Po kilku latach prowadzenia wykładów z prawa karnego skarbowego zdecydowałyśmy sie opracować skrypt do tego przedmiotu, który stanowiłby odpowiedź

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, aplikacje
Data utworzenia: 19 maja 2011

Prawo upadłościowe i naprawcze Zarys wykładu

problematyką tego prawa, a także dla prawników, których do wnikliwego poznania materii prawa upadłościowego nakłania (lub wręcz zmusza) ich praktyka zawodowa. Głównym celem niniejszego podręcznika jest przedstawienie instytucji prawa upadłościowego i

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 18 stycznia 2012

Zarządzanie Budową

oraz opis firmy budowlanej, w tym tradycyjne schematy organizacji, zasady współpracy z jednostkami i wykonawcami na terenie budowy. Następnie omówiono temat umów i różne sposoby pośredniczenia w fazie realizacji; dokumentację projektową i przetargową

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, alokacja
Data utworzenia: 1 maja 2011

Elastyczne formy zatrudnienia telepraca, zarządzanie pracą zdalną

organizacji. Celem książki jest również przedstawienie najlepszych praktyk, które mogą zostać wykorzystane przez pracodawców, menedżerów, osoby zarządzające personelem, instytucje rynku pracy, firmy doradcze i szkoleniowe do wspierania czy modyfikowania

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Data utworzenia: 5 kwietnia 2012

Zmiany w łańcuchach dostaw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych

publikacji poświęconych tematyce zarządzania zakupami w globalnym biznesie, prezentujących w pełni ścieżkę rozważań odnoszącą się do doświadczeń i praktyk przedsiębiorstw w Polsce. Tymczasem firmy w naszym kraju coraz częściej dostrzegają wpływ zakupów na

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, badania
Kategoria: Logistyka
Data utworzenia: 25 kwietnia 2012
« Poprzednia 1 … 189  |  190  |  191  |  192  |  193 … 1063 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.