Twoje konto Wyloguj się
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Jak nauczyć się ustawy w 24 godziny
Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego -

 Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego następuje w wypadku:

1) wykonywania zawodu adwokata;
2) podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania lub kancelarii notarialnej;
3) podjęcia pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
2. Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego następuje także z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zastosowaniu tej kary.
3. Zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego nie stosuje się wobec zatrudnionych na stanowiskach radców prawnych w organach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Uchwała rady okręgowej izby radców prawnych w sprawie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego powinna być podjęta w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2.
5. Od uchwały, o której mowa w ust. 4, zainteresowanemu służy odwołanie do Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania.
6. Od uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zainteresowanemu służy odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
7. Od ostatecznej decyzji Ministra Sprawiedliwości zainteresowanemu oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji
 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych art.28
Wyszukiwana fraza:

ochrona+prawa+do+firmy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10623 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu

rocznych 215 Metoda skandynawska stosowana do obliczania wieku drzew silnie wypruchniałych 217 Tabele klas wieku wybranych gatunków drzew i krzewów ozdobnych 220

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, 112, a, A+++
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 3 lutego 2012

Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej

małżeństw między bliskimi krewnymi u św. Ambrożego a prawo rzymskie Ryszard Pankiewicz, Od cichego czytania do modlitwy w ukryciu. Z problematyki badań nad teorią komunikacji u św. Augustyna Izabela Precz (KUL), Czy wojna może być sprawiedliwa

Słowa kluczowe: a, A+++, Cyfra+, e-przelew.
Kategoria: Literatura
Data utworzenia: 6 lutego 2012

Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989

na kształtowanie się polskiej świadomości kulturowej. Chcąc uzyskać efekt polifonii i zwiększyć szanse odczytań poza utrwalonymi już w świadomości sposobami lektury, zaprosiłyśmy do współpracy nie tylko naukowców akademickich, polonistów, ale również

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, centrum
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 6 lutego 2012

Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009

sytuacji wartości estetycznych, w perspektywie ogólnej i w odniesieniu do konkretnych utworów. (…) W książce tej ani nie zostają wyszczególnieni wszyscy prozaicy, którzy na to zasługują, ani poezja nie zostaje ujęta w jakąś syntetyczną charakterystykę

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, cel
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 13 lutego 2012

Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze źródeł bankowych. Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej

analizy finansowej do oceny zdolności kredytowej z uwzględnieniem wykorzystania analizy dyskryminacyjnej i systemu wczesnego ostrzegania ZH, - ocenę zdolności kredytowej w bankach spółdzielczych, począwszy od charakterystyki kredytowania, poprzez

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, bank
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 13 lutego 2012

Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku

się do wzrostu alfabetyzacji muzycznej, umożliwiła unifikację europejskiego repertuaru, pogłębiając zarazem różnice między poszczególnymi gatunkami i stylami muzycznymi. Zapewniła długie trwanie niektórych typów twórczości, co nie wykluczało promowania

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 15 lutego 2012

Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla Impulsy myśli Viktora E. Frankla

życia ożywić w wychowaniu, w działalności edukacyjnej, i w myśleniu pedagogicznym, jak – w ten sposób – pomóc ludziom wchodzić na drogę, która nie prowadzi do nicości, lecz ku pełni bytu i życia. Propozycję taką można przedstawić dokonując próby

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Psychologia
Data utworzenia: 15 lutego 2012

Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku

jednorodnym obrazem gotowym do odkrycia, lecz pewnym spektrum, a zatem jedną z możliwych sfer i jedną z możliwych form – bliższej lub dalszej – współczesności, w której żyje literatura.

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, badanie
Kategoria: Historia
Data utworzenia: 27 lutego 2012

Większy niż myślisz. Teolog odpowiada na pytania ateistów

i komentator życia społeczno-religijnego. Analizując diatryby skierowane przeciw wierze w Boga, znajdujące się w najnowszych bestsellerach propagujących ateistyczną wizję świata, ujawnia błędy argumentacji, do której uciekają się ich autorzy

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, błędy
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 29 lutego 2012

modernizacja unii europejskiej

konieczności unowocześnienia UE, lepszego jej dostosowania do efektywnego rozwiązania stojących przed nią problemów. Są to zarówno problemy wewnętrzne, w tym w szczególności osiągnięcie spójności społeczno-gospodarczej, demokratyzacja i legitymizacja systemu

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, A+++, cel, Cyfra+
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 marca 2012
« Poprzednia 1 … 1036  |  1037  |  1038  |  1039  |  1040 … 1063 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.