Twoje konto Wyloguj się
Kalendarz studenta: Brak wydarzeń na dziś
Polecamy: Jak nauczyć się ustawy w 24 godziny
Nabór na aplikację adwokacką -

 Nabór na aplikację adwokacką przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, zwanego dalej „egzaminem wstępnym”.

2. Aplikantem adwokackim może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 65 pkt 1-3 i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego.
3. Wpis na listę aplikantów adwokackich następuje na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 75c ust. 2. Uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.
4. Nie można odmówić wpisu osobie spełniającej warunki, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. Do aplikantów adwokackich oraz do postępowania o wpis na listę aplikantów adwokackich przepisy art. 6-8, art. 68 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Okręgowa rada adwokacka podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę aplikantów adwokackich w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
7. Od uchwały, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
8. Od ostatecznej uchwały odmawiającej wpisu na listę aplikantów adwokackich zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
9. W przypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich lub niepodjęcia uchwały przez prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania zainteresowanemu służy skarga na bezczynność do sądu administracyjnego
 
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. art.75.1
Wyszukiwana fraza:

nabór

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 3 publikacje spełniające kryteria wyszukiwania.

Mechanizmy finansowe jako nowe źródła finansowania rozwoju Polski

Mechanizmów Finansowych jest wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach Mechanizmów Finansowych na lata 2004-2009 przyznano Polsce kwotę w wysokości 533,51 min euro. Nabór wniosków

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Data utworzenia: 1 maja 2011

REKRUTACJA DO GRUP DYSPOZYCYJNYCH SOCJOLOGICZNA ANALIZA PROB

zawodowych w społeczeństwie. Z kolei profesjonalizacja wskazuje na przesunięcie czy też tranzyt wiedzy i autorytetu od osób będącymi laikami w jakiejś dziedzinie (jeszcze niedawno masowy nabór do wojska) do osób zwanych ekspertami w swoim zawodzie (obecnie

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Data utworzenia: 30 maja 2011

Warsztatowo-aksjologiczne mechanizmy tworzenia telewizji

założeniu 4. Quasi-dramaturgia lokalności A. Zdeterminowanie miejscem B. Brak nadmiaru atrakcyjnych wydarzeń C. Mniejszy nabór dziennikarzy – więcej przeciętności D. Pozory sensacji 5. Między dźwiękiem a obrazem A. Paradoks potrzeb językowo

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, aplikacji
Data utworzenia: 7 listopada 2011
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.